Opleiding BHV basis

Alle bedrijven, (onderwijs)instellingen en organisaties zijn wettelijk verplicht voldoende bedrijfshulpverleners te hebben.

Waarom bedrijfshulpverleners? 

BHV'ers weten precies hoe zij moeten handelen bij incidenten en calamiteiten. Zij verrichten de belangrijkste - en vaak levensreddende - handelingen totdat de gemeentelijke hulpdiensten zijn gearriveerd.

Hoeveel BHV'ers?

Elke werkgever dient op basis van een RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie) het juiste aantal bedrijfshulpverleners te bepalen. Belangrijke factoren hierbij zijn de aard, grootte en ligging van het bedrijf. Ook moet rekening gehouden worden met ziekte, vakanties en ploegendiensten. In kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervangende BHV'er zijn.

Levensreddende vaardigheden

BHV'ers kunnen ingeval van calamiteiten en incidenten:

 • Levensreddende handelingen toepassen.
 • Reanimeren met behulp van een AED-bediener (defibrilator).
 • Beginnende brand bestrijden.
 • Overige personeelsleden, bewoners en andere aanwezigen evacueren.
 • Hulporganisaties alarmeren en opvangen.

De opleiding

De opleiding BHV Basis duurt: 2 dagen of 4 dagdelen waarvan:

 • 8 uur Levensreddende Handelingen, inclusief AED-bediener òf
 • 8 uur Eerste Hulp bij werken met kinderen èn
 • 8 uur Brand en Ontruiming.

De opleiding, die zowel op locatie als in ons eigen oefencentrum kan worden verzorgd, wordt afgesloten met een officieel examen volgens de normen van het NIBHV.

Losse modules

Het is mogelijk om de BHV-opleiding modulair te volgen. Bijvoorbeeld als het belangrijk is dat ook niet BHV'ers een beginnende brand kunnen blussen. Per module is de opleidingstijd 4 uur voor maximaal 12 cursisten. Voor de volgende modules kan men een afzonderlijk certificaat behalen:

 • Module praktijk blussen van diverse branden.
 • Module ontruiming en communicatie.
 • Module Niet spoedeisende eerste hulp (verbandleer).
 • Module spoedeisende eerste hulp (reanimatie, gebruik AED, etcetera).

Vrijstellingen

Wie al in het bezit is van een geldig diploma EHBO of Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis, of het certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen van het NIBHV, kan vrijstelling aanvragen voor het onderdeel Levensreddende handelingen. De BHV'er hoeft, om het volledige BHV-diploma te halen, dan alleen het onderdeel Brand en Ontruiming te volgen (8 uur).

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de opleiding BHV Basis, over de RI&E, over gerelateerde onderwerpen, of wilt u een offerte op maat? Neem gerust even contact met ons op!