Opleiding Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening (C/HBHV)

De werkgever dient maatregelen te treffen die het mogelijk maken dat de werknemers met een bedrijfshulpverleningstaak deze taak met voldoende deskundigheid kunnen uitvoeren. Als de werkgever hiervoor niet zelf kan of wil zorgen, dan kan hij of zij een Hoofd Bedrijfshulpverlening (HBHV) aanstellen. 
Deze werknemer geeft daadwerkelijk uitvoering aan de taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen op het gebied van de bedrijfshulpverlening.

Het HBHV houdt zich niet alleen bezig met de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening maar heeft ook een coördinerende taak bij de inzet van de bedrijfshulpverleners.
 Beide functies van het HBHV kan ook door verschillende personen uitgevoerd worden.

De kerntaken van een HBHV zijn:

  • het organiseren van de bedrijfshulpverleningsorganisatie;
  • het beheer van de bedrijfshulpverleningsorganisatie en de middelen;
  • communiceren met werkgever en medewerkers en met externe hulpverleningsdiensten;
  • het opleiden en geoefend houden van de bedrijfshulpverleners;

Deze drie daagse opleiding is bedoeld voor personen die:

  • managementverantwoordelijkheid dragen voor een onderdeel van de organisatie;
  • verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en implementeren van het ARBO-beleid met betrekking tot de veiligheid in een organisatie;
  • een MBO of HBO niveau bezitten.

en wordt afgesloten met een officieel examen van het NIBHV.