Opleiding BHV Levensreddende Handelingen (LEH)

De opleiding levensreddende handelingen maakt onderdeel uit van het BHV diploma. In deze opleiding leert de cursist de basale eerste hulp en levensreddende handelingen toe te passen. Alleen wanneer men ook in het bezit is van een certificaat BHV Brand en Ontruiming ontvangt men het BHV diploma met bijbehorend pasje.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:


  • bewusteloosheid;

  • reanimatie en AED;

  • ernstige bloedingen;

  • shock, enz.

De opleiding levensreddende handelingen duurt één dag en zal afgesloten worden met een officieel examen. Bij goed gevolg ontvangt men dan het NIBHV certificaat BHV levensreddende handelingen.

BHV Opleiding Levensreddend handelen (LEH)

DagDatumTijd
Dinsdag6 februari 202409.00 - 17.00 uur VOL
Maandag26 februari 202409.00 - 17.00 uur VOL
Vrijdag1 maart 202409.00 - 17.00 uur VOL
Woensdag6 maart 202409.00 - 17.00 uur VOL
Donderdag4 april 202409.00 - 17.00 uur VOL
Donderdag16 mei 202409.00 - 17.00 uur VOL
Maandag 3 juni 202409.00 - 17.00 uur VOL
Dinsdag2 juli 202409.00 - 17.00 uur
Woensdag4 september 202409.00 - 17.00 uur
Donderdag26 september 202409.00 - 17.00 uur
Vrijdag11 oktober 202409.00 - 17.00 uur
Maandag 4 november 202409.00 - 17.00 uur
Donderdag12 december 202409.00 - 17.00 uur