Opleiding BHV Levensreddende Handelingen (LEH)

De opleiding levensreddende handelingen maakt onderdeel uit van het BHV diploma. In deze opleiding leert de cursist de basale eerste hulp en levensreddende handelingen toe te passen. Alleen wanneer men ook in het bezit is van een certificaat BHV Brand en Ontruiming ontvangt men het BHV diploma met bijbehorend pasje.

Onderwerpen die o.a. aan de orde komen zijn:


  • bewusteloosheid;

  • reanimatie en AED;

  • ernstige bloedingen;

  • shock, enz.

De opleiding levensreddende handelingen duurt één dag en zal afgesloten worden met een officieel examen. Bij goed gevolg ontvangt men dan het NIBHV certificaat BHV levensreddende handelingen.

BHV Opleiding Levensreddend handelen (LEH)

DagDatumTijd
Donderdag 5 september 201909.00 - 17.00 uur VOL
Dinsdag 17 september 201909.00 - 17.00 uur
Vrijdag11 oktober 201909.00 - 17.00 uur VOL
Donderdag 28 november 201909.00 - 17.00 uur
Maandag16 december 201909.00 - 17.00 uur