Maatwerk voor MKB bedrijven

OABv B.V. schenkt ook veel aandacht aan medewerkers uit het Midden en Klein Bedrijf. Gezien de omvang van hun bedrijf hebben zij vaak geen BHV organisatie maar wel BHV'ers en/of EHBO'ers. Om hen ook zo realistisch mogelijk te trainen heeft OABv B.V. een aantal van deze bedrijven nageboots in ons overdekte oefenlocatie. Zo beschikt OABv B.V. over een kantoorsituatie, waarbij men een echte brand kan blussen, een geheel nagebouwde garage met oefenauto, een oud hollands café en een magazijn. Een goed opgeleide BHV'er/EHBO'er werkt schadebeperkend doordat zij door vroegtijdig in te grijpen de ernst en de gevolgen van een ongeval of brand kunnen beperken.

Ieder jaar verzorgt OABv B.V. een nieuw herhalings programma. Naast de verplichte onderdelen van het NIBHV, heeft OABv B.V. ook oog voor de nevenfuncties van een BHV'er zoals salvage, milieu, schade veroorzaakt door blusmiddelen, samenwerking tussen bedrijfshulpverlening en brandweer en het nemen van maatregelen om onnodige schade na een incident te beperken.

Verder verzorgt OABv B.V. zowel de opleiding VCA Basis als VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) omdat veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk nu eenmaal belangrijk zijn om zowel ongevallen als ziekte van werknemers te voorkomen.

Ook voor de opleidingen Opgeleid Persoon, (dit is een medewerker in het bedrijf die belast is met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie), Gevaarlijke stoffen bedrijfshulpverlening en Omgaan met bommeldingen, kunt u bij OABv B.V. terecht.

Voor cursisten die overdag moeilijk vrij kunnen nemen verzorgt OABv B.V. ook cursussen in de avonduren en/of zaterdagen.

OABv B.V. biedt u vele voordelen. Zo nemen wij u bijvoorbeeld de administratie uit handen. OABv B.V. nodigt u en uw medewerkers jaarlijks uit voor de herhalingsdagen.zodat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken.