Ontzorgend

OABv B.V. beschikt over een uitgebreid "Cursisten Manager". In dit programma worden van alle cursisten het certificaatnummer en verloopdatum genoteerd. Ook de gevolgde opleidingen en herhalingslessen worden genoteerd. Zodoende kunnen wij alle cursisten op tijd uitnodigen voor hun jaarlijkse herhalingslessen. Verder kan de klant een uitdraai opvragen voor zijn of haar eigen administratie. Daarnaast is het in één oogopslag zichtbaar over hoeveel BHV'ers uw bedrijf beschikt.

Ontzorgen betekent ook dat wij met u mee denken. Is het wel zo handig om zoveel BHV'ers te hebben? Wat zegt uw RI&E hierover? Heeft u problemen met het schrijven van een RI&E of ontruimingsplan? 

Wij helpen u in de ondersteuning van uw bedrijfshulpverlenings organisatie. Daar heeft u misschien niet altijd tijd voor. En wij doen het graag.