Aandacht voor duurzaamheid

Naast aandacht aan onze cursisten, besteden we ook veel aandacht aan het milieu. Duurzaam ondernemen vinden we erg belangrijk. Daarom hebben we dit Milieubeleid vastgesteld:

"Naast het streven te voldoen aan de van toepassing zijnde milieu-wetgeving wil OABv op een maatschappelijk verantwoorde wijze opleidingen en trainingen verzorgen. Dit doen we door het voeren van een zo min mogelijk milieubelastende bedrijfsvoering, gebouw- en wagenparkbeheer.

We willen via de cursisten een goed voorbeeld geven aan onze opdrachtgevers en leveranciers. Daarom wijzen we tijdens onze opleidingen en trainingen op het belang van een goed milieubeleid, door een goede bijdrage te leveren op het gebied van energieverbruik, afvalscheiding en veiligheid."

Om ervoor te zorgen dat dit Milieubeleid wordt begrepen en effectief wordt onderhouden, heeft OABv een milieumanagementsysteem geïmplementeerd dat voldoet aan de vereisten van de ISO 14001:2004. Hieruit vloeit voort dat OABv jaarlijks haar beleid toetst en beoordeelt. Door het stellen van doelen actualiseert en onderhoudt OABv haar managementsysteem.